Sport

Dzieci, absorbując wartości "fair play", uczą się nie tylko zasad panujących na sportowej arenie, ale również tych, które są niezbędne w budowaniu zdrowych relacji. W naszej społeczności uczymy empatii, zrozumienia, troski i szczerości. Przełożenie tych wartości podczas zajęć sportowych w przedszkolu pomaga dzieciom rozwijać się w środowisku, które promuje uczciwość, akceptuje zasady i otwiera się na różnorodność, sprzyjając tworzeniu trwałych i solidnych fundamentów dla przyszłego, dorosłego życia. Prowadzone przez nas przedszkola sportowe łączą naukę z zabawą oraz promują zdrowy rozwój fizyczny i społeczny dzieci od najwcześniejszych lat.

zajęcia sportowe dla dzieci w przedszkolu
zajęcia sportowe dla dzieci w przedszkolu

Świat aktywności i zabawy w przedszkolu sportowym

Zajęcia sportowe dla dzieci w przedszkolu nie są jedynie miejscem nauki i zabawy, ale również areną pierwszych, ale jakże ważnych, sportowych triumfów. Tu, każda aktywność jest zabarwiona duchem zdrowej rywalizacji i wartościami. Dzięki temu każde dziecko poczuje emocje towarzyszące osiągnięciom sportowym, ucząc się jednocześnie, jak radzić sobie z wyzwaniami i jak pracować zespołowo. Zatrudnieni w przedszkolu sportowym wykwalifikowani trenerzy, wprowadzają maluchy w świat sportu poprzez zabawę, kładąc fundament pod przyszłe sukcesy oraz rozwijając umiejętności i wartości, które zostaną z nimi na całe życie. Każde dodatkowe zajęcia prowadzone przez trenerów trwają 30 minut.

Pierwsze kroki maluchów w żłobkach i przedszkolach z zajęciami sportowymi

Nasze żłobki, takie jak te znajdujące się w Krakowie, to świetna podstawa do kontynuacji zajęć sportowych w przedszkolach. Budując w dzieciach nawyk aktywności fizycznej i przyjemności płynącej z ruchu, dbamy o ich właściwy rozwój fizyczny. Pod okiem troskliwych i wykwalifikowanych opiekunów, dzieci uczą się podstawowych umiejętności motorycznych, a także odkrywają radość płynącą z gier zespołowych. Nasze niepubliczne żłobki i przedszkola sportowe w Krakowie i innych większych miastach, są miejscem, gdzie każde dziecko czuje się kochane, bezpieczne i zauważone. Oparta na zasadach „fair play” filozofia wychowawcza zakłada, że dzieci uczą się najlepiej, gdy są szczęśliwe i zaangażowane. Dlatego też wszelkie zajęcia sportowe w przedszkolu są dostosowywane do ich indywidualnych potrzeb, aby zapewnić maluchom radość i satysfakcję, jednocześnie zachęcając do pierwszych eksperymentów z różnymi formami aktywności.

zajęcia sportowe w przedszkolu dla dzieci