• pl
    • en
    • ru

Niepubliczny żłobek i przedszkole sportowo językowe Niepubliczny żłobek i przedszkole sportowo językowe Niepubliczny żłobek i przedszkole sportowo językowe

Jeśli szukasz przedszkola sportowego, przedszkola językowego czy też żłobku prywatnego w Krakowie, w którym Twoje dziecko będzie czuło się jak w domu, to zapraszamy do nas!

Wychowanie przez sport, to nasza misja
Dla harmonijnego rozwoju dzieci niezwykle ważny jest sport, który nie tylko hartuje ciało, ale także umysł człowieka. W związku z tym nasz przedszkole sportowo-językowe w Krakowie jako misje wyznaczyło sobie właśnie wychowanie przez sport, co jest też spójne z profilem naszej działalności. Jednocześnie trzymamy się zasady, że sport ma być dla dzieci przede wszystkim zabawą, a nie rywalizacją.

Nasza filozofia Nasza filozofia Nasza filozofia

Wpływ sportu na rozwój dziecka

Żłobek prywatny oraz przedszkole niepubliczne Fair Play w Krakowie, to miejsce w którym Twoje pociechy uczą się współpracy, lojalności i sprawiedliwości w gronie swoich rówieśników. Ponadto zdobywają mnóstwo umiejętności, dzięki którym będzie się im łatwiej funkcjonowało w życiu społecznym. Każdego dnia kształtujemy w dzieciach nawyk stosowania zasad fair play w życiu codziennym. Sport odgrywa doniosłą rolę w przygotowaniu dzieci do podejmowania odpowiedzialnych decyzji w przyszłości, kształtuje charakter oraz emocje. Ponadto aktywność fizyczna rozwija umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, kształtuje takie cechy jak uczciwość czy wytrwałość. Nasze przedszkole i żłobek niepubliczny w Krakowie każdego dnia zachęca dzieci do sportowego stylu życia, bez względu na ich predyspozycje fizyczne. Dbamy o to, aby każde dziecko mogło rozwijać się w indywidualnym tempie i zgodnie ze swoimi predyspozycjami. Wplatanie sportu do kształcenia dziecka ma wpływ właściwie na każdą sferę jego rozwoju.

Język obcy od najmłodszych lat

Mając świadomość znaczenia znajomości języka obcego w dzisiejszym świecie, dbamy o to aby dzieci od najmłodszych lat zapoznawały się z nim. Nasze przedszkole prywatne w Krakowie oferuje zajęcia z języka angielskiego oraz języka francuskiego. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych metod i technik, które uwzględniają naturalną ciekawość, predyspozycje, a także etapy rozwojowe dzieci. Uczęszczające do nas Pociechy uczą się przez zabawę, oswajają z językiem i przełamują bariery, dzięki czemu w późniejszej czasie znacznie łatwiej jest im swobodnie posługiwać się językiem angielskim czy też francuskim.

Rodzinna atmosfera i wykwalifikowana kadra

W naszym przedszkolu sportowo-językowym oraz żłobku niepublicznym wszystkie zajęcia, zarówno dydaktyczne, jak i sportowe prowadzą osoby posiadające kwalifikacje oraz doświadczenie. Ponadto ich niewątpliwym atutem jest to, że kochają dzieci i potrafią z nimi pracować. W naszych placówka panuje ciepła i rodzinna atmosfera. Dbamy o to żeby każde dziecko czuło się u nas bezpiecznie, komfortowo i mogło rozwijać swoje talenty.

Oferta Oferta Oferta

Godziny otwarcia

Nasze Przedszkola niepubliczne i żłobki są czynne od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy w godzinach od 7.00 do 18:00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. W Wigilię, Sylwestra oraz tzw. długie weekendy nasze przedszkola prywatne i żłobki są czynne pod warunkiem zgłoszenia obecności min. 7 dzieci (W Wigilię i Sylwestra do godz. 13:00).

Przedszkole jest czynne na godziny w soboty i niedziele od godziny 9:00 do 18:00, pod warunkiem zebrania grupy minimum 5 dzieci. Cena pobytu dziecka w weekend wynosi 10 zł za godzinę. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 18:00, płatność za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 20zł.

Kadra pedagogiczna
Grono naszej kadry pedagogicznej jest starannie dobrane. Jesteśmy jednym z nielicznych przedszkoli niepublicznych, które daje zatrudnionym nauczycielom możliwość awansu zawodowego zgodnie z „Kartą nauczyciela”. Dzięki temu nasi wychowawcy uczestniczą w licznych szkoleniach obowiązkowych i dodatkowych, zdają egzaminy przed Kuratorem ds. Oświaty i biorą udział w procesie ustawicznego dokształcania w zakresie edukacji przedszkolnej. Każda z osób zatrudnionych w przedszkolu posiada wykształcenie kierunkowe (wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne), a w żłobku wykształcenie pedagogiczne lub pielęgniarskie.
Program merytoryczny
Bez względu na lokalizację nasze przedszkola (Ruczaj w Krakowie itd.) czy żłobki (Kraków, Rzeszów) opierają swoje działanie o program dydaktyczno-wychowawczy, który obejmuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Program ten, wzbogacony o cenne uwagi, pomysły oraz koncepcje naszych specjalistów zapewni wyśmienite przygotowanie przedszkolaków do edukacji szkolnej. Starannie przygotowany przez nauczycieli i zaakceptowany przez Dyrektor ds. merytorycznych pozwoli naszym pociechom cieszyć się wiedzą z różnych dyscyplin, które zarówno w przedszkolach niepublicznych jak i żłobkach będą zdobywały ją świetnie się bawiąc.
Grupy
Prowadzimy grupy przedszkolne dla dzieci od 2 do 5 lat (podział na grupy w zależności od wieku i ilości zgłoszonych dzieci) oraz grupy żłobkowe dla dzieci w wieku od 8-miesięcy do 2,5 lat. Każda grupa przedszkolna prowadzona jest przez nauczyciela wychowawcę oraz 2 nauczycieli wspomagających. W grupach żłobkowych zatrudnieni są wychowawcy o wykształceniu pedagogicznym i pielęgniarskim (najmłodsza grupa żłobkowa liczy 12 dzieci – 3 wychowawców / opiekunów). Grupy przedszkolne i żłobkowe wspomagane są również przez pracowników obsługi (pomoc przy posiłkach, myciu, korzystaniu z toalety).
Edukacja ogólna
Obejmuje między innymi zasady komunikacji, poszerzania zasobu słownictwa – od opanowania znajomości alfabetu do płynnego czytania i pisania oraz zrozumienia tekstu, poprawnego i swobodnego wypowiadania się, naukę korzystania ze słowników. Każda z naszych placówek, zarówno przedszkoli prywatnych jak i ta w której znajdują się żłobki prywatne (Kraków, Rzeszów czy Warszawa) dba o najwyższy standard nauki dzieci.
Edukacja matematyczna
Skupia się na nauce cyfr oraz liczb, nauce samodzielnego liczenia, rozwiązywania podstawowych zadań matematycznych typu dodawanie i odejmowanie, zyskiwania orientacji przestrzenno – geometrycznej oraz umiejętności zapisów cyfr.
Edukacja językowa j. angielski
Bazuje na metodzie nauki języka obcego poprzez naukę piosenek i prostych wierszyków w języku obcym, na naturalnym wprowadzaniu prostych zwrotów, fraz, wyliczanek, które są przyswajane przez dzieci w sposób intuicyjny. Zajęcia prowadzone są przez lektora j. angielskiego, odbywają się codziennie we wszystkich naszych lokalizacjach przeszkoli prywatnych czy żłóbków.
Edukacja przyrodniczo-fizyczna
Uwzględnia zapoznanie dzieci z przyrodą i zjawiskami fizycznymi, pokazanie różnorodności przyrody i podstawowych zjawisk w niej zachodzących. Wprowadzanie prostych eksperymentów sprawi, że nasze pociechy na pewną nie będą się nudzić.
Edukacja etyczna
Zajęcia ukierunkowane są na przekazanie dzieciom zasad moralnych oraz umiejętności rozpoznawania dobra i zła. Celem zajęć jest również przekazanie dzieciom zasad udanej komunikacji i współpracy z rówieśnikami oraz nauki szacunku wobec innych osób. Każda placówka (niepubliczne przedszkole czy żłobek prywatny) – czy to na osiedlu Ruczaj w Krakowie czy w Warszawie, dba o najbardziej przestępną formę zdobywania umiejętności z zakresu etyki i jej zbliżonych dziedzin.
Edukacja savoir-vivre
Nasze pociechy będą miały okazję uzyskać umiejętności właściwego zachowania w rozmaitych sytuacjach, zarówno na płaszczyźnie werbalnej jak i gestykularnej. Wszystkie nasze prywatne przedszkola i żłobki dbają o najlepsze wykształcenie tych umiejętności u dzieci.
Edukacja sportowa
Nasze przedszkole kładzie szczególny nacisk na tą formę edukacji. Naszym celem jest zaszczepienie u młodych adeptów sportu zamiłowania do ruchu i rekreacji fizycznej. Edukacja sportowa jest priorytetem w zdrowym wychowaniu młodego człowieka. Zajęcia sportowe odbywają się w odpowiednich grupach wiekowych. Prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów, którzy cieszą się renomą i sukcesami zdobytymi w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wszystkie zajęcia (piłka nożna, judo, tenis, taniec) odbywają się w formie zabawy i trwają ok. 30 minut. Zajęcia sportowe (z wyjątkiem wyjazdów na basen i narty) są ujęte w czesnym.
Zajęcia dodatkowe

Przedszkole proponuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych w ramach czesnego: język angielski, rytmika, warsztaty plastyczne, warsztaty muzyczne, kółko przyrodnicze, warsztaty „bezpiecznie przez życie”, zajęcia z savoir-vivre, muzykoterapia, ceramika i inne.

W ciągu roku dzieci uczestniczą także w wielu dodatkowych atrakcjach takich jak teatrzyki i przedstawienia przedszkolne, jazda na kucykach, nauka ogrodnictwa, wycieczki edukacyjne, przygotowanie występów okolicznościowych z okazji Dnia Matki, Świąt, itp.

Spotkania ze specjalistami
LOGOPEDA

Czuwa nad prawidłowym rozwojem umiejętności mowy naszych pociech. Przedszkole organizuje regularne zajęcia z logopedą dla wszystkich dzieci (zajęcia raz w tygodniu w grupach) oraz bezpłatne konsultacje dla Rodziców.

PSYCHOLOG

Dzięki współpracy z wykwalifikowanym psychologiem dziecięcym jesteśmy w stanie zapewnić prawidłowy rozwój emocjonalny naszych pociech oraz w szybkim czasie zakomunikować ewentualne problemy. Psycholog przedszkolny prowadzi obserwacje dzieci podczas zajęć i zabaw, dla Rodziców udostępnione są bezpłatne konsultacje z psychologiem raz w miesiącu (terminy na tablicy ogłoszeń).

PIELĘGNIARKA

Dzięki regularnym wizytom pielęgniarki w grupach żłobkowych gwarantujemy higienę i czystość.

Zajęcia dodatkowe płatne

Zajęcia dodatkowe płatne obejmują wyjścia na basen, do teatru, filharmonii, opery i inne wyjścia okazjonalne, wyjazdy na narty oraz dodatkowe warsztaty: robotyka, Mali Odkrywcy, dogoterapia.

Posiłki

Oferujemy 5 posiłków dziennie: śniadanie w godzinach 8:30 – 9:00, drugie śniadanie ok. godziny 10:00 (owoce), obiad z dwóch dań w godzinach 12:00 – 12:30, podwieczorek w godzinach 14:30 – 15:00, drugi podwieczorek w godzinach 17:00 – 17:30. Napoje podawane są przez cały dzień bez limitów (soki, herbatki, kakao, woda mineralna).

Posiłki przygotowywane są przez doświadczoną firmę cateringową Gastropol. Oferujemy menu podstawowe, wegetariańskie, wegańskie, dietę bezmleczną, bezglutenową oraz bezniklową. Nad prawidłową kalorycznością posiłków czuwa dyplomowany dietetyk.

Aktualne menu jest przesyłane co tydzień na maila Rodziców.

W ciągu roku dzieci uczestniczą także w wielu dodatkowych atrakcjach takich jak teatrzyki i przedstawienia przedszkolne, jazda na kucykach, nauka ogrodnictwa, wycieczki edukacyjne, przygotowanie występów okolicznościowych z okazji Dnia Matki, Świąt, itp.

Poprzedni
Następny
Przewiń do góry