Prywatny żłobek i przedszkole

Kraków Ul. Ruczaj 43

O nas

Jeśli interesuje Cię niepubliczny żłobek lub przedszkole w Krakowie, to zapraszamy na ul. Ruczaj. Właśnie tam mieście się jedno z przedszkoli Fair Play. Nasza misja oparta jest na filozofii Pierre’a de Coubertina (założyciel Komitetu Olimpijskiego), czyli wychowaniu przez sport. Aktywność fizyczna jest nie tylko dobra dla ciała, ale przede wszystkim jest doskonałą metodą wychowania współczesnego człowieka w duchu pokoju.

Przedszkole prywatne i niepubliczny żłobek Fair Play na ul. Ruczaj, zapewniają dzieciom harmonijnym rozwój. Pracujący u nas nauczyciele i trenerzy przekazują na zajęciach dydaktycznych oraz sportowych wartości etyczne i moralne. Ponadto dbają o całościowy rozwój psychofizyczny naszych pociech. Głównym, przyświecającym celem jest wychowanie w duchu poszanowania zasady fair play zarówno w sporcie, jak i codziennym życiu. Kształtujemy w dzieciach zasady zdrowej rywalizacji, współpracy, szacunku dla innych, a także wyposażamy je w całą gamę umiejętności związanych z życiem w społeczeństwie.

Wychowanie przez sport w prywatnym żłobku i przedszkolu niepublicznym Fair Play na ul. Ruczaj, przygotowuje dzieci do odpowiedzialnego podejmowania zadań związanych z czekającym na nich obowiązkiem szkolnym. Ponadto kształtuje charakter, emocje oraz promuje uczciwość, wytrwałość, lojalność czy też sprawiedliwość. Dzięki zaszczepieniu takich cech, łatwiej i lepiej funkcjonuje się dzieciom w środowisku szkolnym, a także w życiu.

Przedszkole prywatne oraz niepubliczny żłobek na ul. Ruczaj w Krakowie zapraszają do siebie wszystkie dzieci bez względu na ich umiejętności oraz predyspozycje fizyczne. Chcemy zarażać Przedszkolaków sportowym stylem życia. U nas każdy ma szanse rozwijać talenty w swoim, indywidualnym tempie w zgodzie z swoimi możliwościami oraz chęciami. W naszej placówce sport nie jest rywalizacją, ale doskonałą zabawą. Głęboko wierzymy w to, że uda się nam przekazać dzieciom zamiłowanie do aktywności fizycznej, która jest niezwykle ważna w życiu człowieka.

Aktualności

Kontakt

Żłobek:
Tel.+48 502 30 50 70
zlobek@przedszkolefairplay.pl

 

Przedszkole:
Tel.+48 500 30 48 48
przedszkole@przedszkolefairplay.pl

Adres

Żłobek i przedszkole
Ul. Ruczaj 43
30-409 Kraków

Tel. +48 12 657 77 77

Mapa

Cennik

Dieta zwykła:
Śniadanie 2,00zł, II śniadanie 1,00zł, obiad 11,00zł, podwieczorek 2,00zł, II podwieczorek 1,00zł,

Dieta specjalna:
Śniadanie 3,00 zł, II śniadanie 1,00zł, obiad 12,00 zł, podwieczorek 2,00zł, II podwieczorek 2,00zł,

Dieta indywidualna:
Śniadanie 4,00 zł, II śniadanie 1,00zł, obiad 15,00 zł, podwieczorek 3,00zł, II podwieczorek 2,00zł,

Cennik przedszkola

Opłata rekrutacyjna (jednorazowa) 500 zł

Miesięczne czesne wynosi: 949 zł

Dla rodzeństwa przewidziane są specjalne zniżki.

Cennik żłobka

Opłata rekrutacyjna (jednorazowa) 500 zł

Czesne (płatne z góry do 10-go każdego miesiąca)

Miesięczne czesne wynosi 1.599zł (od czesnego odejmowana jest dotacja UMK 17zł/dzień roboczy w danym miesiącu).

Dane do wpłaty

PM & PM S.C.
PKO Bank Polski
67 1020 2906 0000 1402 0236 3356

"W 2021 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką.
Kwota udzielanej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.
Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest wg wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnianie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 1,70 zł.
W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 2,4 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica.
Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.
Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. 12 616 92 27 lub 12 616 97 97, pokój nr 18, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl";