Przedszkole prywatne i niepubliczny żłobek Śródmieście

Kraków, Śródmieście Pułkownika Francesco Nullo 42

O nas

Przedszkole prywatne Fair Play znajduje się w dzielnicy Śródmieście w Kraków. Naszą misją jest wychowanie przez sport, ponieważ jest to doskonały sposób nie tylko na hartowanie ciała, ale także umysłu człowieka. Prowadząc zajęcia w prywatnym żłobku i przedszkolu niepublicznym w Śródmieściu kładziemy naciska na nauczenie dzieci stosowania na co dzień zasad fair play. Uczymy współpracy, szacunku dla innych, a także różnych umiejętności niezbędny do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie.

Sport odgrywa doniosłą rolę w przygotowywaniu dzieci do podejmowania odpowiedzialnych decyzji, kształtuje charakter i emocje. Dzięki naciskowi na aktywność fizyczną niepubliczny żłobek w Śródmieściu oraz prywatne przedszkole w Śródmieściu rozwijają w dzieciach uczciwość, wytrwałość, lojalność oraz sprawiedliwość. Z czasem sport staje się ich nawykiem.

W naszej placówce dbamy o to, aby każde dziecko mogło rozwijać się zgodnie z swoimi indywidualnymi predyspozycjami, a także odkrywać w sobie różne talenty. Wszystkie zajęcia, zarówno dydaktyczne, jak i sportowe prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli, instruktorów oraz trenerów. Przedszkole prywatne w Śródmieściu oraz niepubliczny żłobek w dzielnicy Śródmieście, to gwarancja, że Twoje dziecko będzie pod naprawdę dobrą opieką. Panuje u nas ciepła, rodzinna atmosfera, a zatrudniony przez nas personel dba o to, aby każde dziecko czuło się bezpiecznie i wyjątkowo. Zapraszamy!

Aktualności

Kontakt

Dyrektor ds. żłobka:
Tel.+48 502 30 50 70
zlobek@przedszkolefairplay.pl

 

Dyrektor ds. przedszkola:
Tel.+48 500 30 48 48
przedszkole@przedszkolefairplay.pl

Adres

Żłobek i przedszkole
Ul. Pułkownika Francesco Nullo 42
31-543 Kraków

Tel. +48 12 655 55 55

Mapa

Cennik

Dieta zwykła:
Śniadanie 2,00zł, II śniadanie 1,00zł, obiad 11,00zł, podwieczorek 2,00zł, II podwieczorek 1,00zł,

Dieta specjalna:
Śniadanie 3,00 zł, II śniadanie 1,00zł, obiad 12,00 zł, podwieczorek 2,00zł, II podwieczorek 2,00zł,

Dieta indywidualna:
Śniadanie 4,00 zł, II śniadanie 1,00zł, obiad 15,00 zł, podwieczorek 3,00zł, II podwieczorek 2,00zł,

Cennik przedszkola

Opłata rekrutacyjna (jednorazowa) 500 zł

Miesięczne czesne wynosi: 749 zł

Dla rodzeństwa przewidziane są specjalne zniżki.

Cennik żłobka

Opłata rekrutacyjna (jednorazowa) 500 zł

Czesne (płatne z góry do 10-go każdego miesiąca)

Miesięczne czesne wynosi 1.399zł (od czesnego odejmowana jest dotacja UMK 17zł/dzień roboczy w danym miesiącu).

Dane do wpłaty

PM & PM S.C.
PKO Bank Polski
67 1020 2906 0000 1402 0236 3356

"W 2021 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką.
Kwota udzielanej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.
Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest wg wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnianie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 1,70 zł.
W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 2,4 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica.
Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.
Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. 12 616 92 27 lub 12 616 97 97, pokój nr 18, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl";