Niepubliczny żłobek i przedszkole

Poznań ul. Garbary 104

O nas

Każdego dnia zaplanowane są takie same czynności/zajęcia, ponieważ najmłodsze dzieci mają silną potrzebę znajomości przebiegu dnia.
Uwielbiają powtarzalność i przewidywalność. Dzięki czynnościom powtarzającym się codziennie dzieci czują się bezpiecznie i wiedzą, co będzie się działo za chwilę.

W trakcie dnia dzieci poznają nowe gry i zabawy, piosenki i ćwiczenia, dzięki czemu zajęcia są dla dzieci ciekawe i zaspokajają ich potrzeby emocjonalno – poznawcze. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez wychowawców jak i osoby zaproszone z zewnątrz.

Dodatkowo, codziennie realizowane będą zajęcia, w trakcie których dzieci będą uczyły się angielskiego poprzez słuchanie piosenek, wierszyków i wyliczanek w języku angielskim. W plan zajęć wplecione będą również zajęcia służące nauce samodzielności: korzystania z toalety, mycia rączek, ubierania się i samodzielnego sprzątania zabawek.

W Przedszkolu stawiamy przede wszystkim na naukę poprzez zabawę, doświadczanie i odkrywanie. Realizujemy zajęcia oraz programy nauczania, które zgodne są z nową postawą programową wychowania przedszkolnego i zatwierdzone przez MEN.

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci, a dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych, rozwijane są ich zainteresowania oraz potencjał.
Nauczyciele wspierają dzieci w ich wszechstronnym rozwoju dbając o przyswojenie przez nich wiedzy o otaczającym świecie oraz umiejętności przydatnych w życiu dorosłego człowieka.

Aktualności

Kontakt

Adres

Mapa

Cennik

Cennik przedszkola

Jednorazowa opłata rekrutacyjna 600 zł

Miesięczne czesne wynosi: 890 zł

Catering:

  • Dieta zwykła - 16 zł/dzień
  • Dieta eliminacyjna - 18 zł/dzień

Cennik żłobka

Jednorazowa opłata rekrutacyjna 600 zł

Miesięczne czesne wynosi: 1440 zł

Catering:

  • Dieta zwykła - 16 zł/dzień
  • Dieta eliminacyjna - 18 zł/dzień

Od czesnego odejmowana jest dotacja 400 zł, osobom, którym świadczenie to przysługuje.

Dane do wpłaty

FAIR PLAY POZNAŃ
Tytuł: Czesne (podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc wpłaty)
Nr. Konta: 68 1140 2004 0000 3502 8112 8077