Przedszkole Publiczne Fair Play nr 1 w Krakowie

Kraków Ul. Dobrego Pasterza 52/L4

O nas

Publiczne Przedszkole Fair Play Nr 1 w Krakowie to pierwsze tego typu przedszkole w Polsce.

Zorganizowane z myślą o rodzicach, którzy chcą nauczyć swoje pociechy pozytywnych zachowań i zasad fair play – zarówno w sporcie jak i w codziennym życiu.

Sport stanowi główny kierunek wokół, którego koncentrujemy prace z dziećmi. W czasie zajęć staramy się wprowadzać ciekawe, innowacyjne rozwiązania, które wspierają rozwój przedszkolaków i nabywanie przez nich nowych umiejętności.

W czasie ciekawych zajęć dydaktycznych rozmaitymi metodami rozwijamy także inne zainteresowania dzieci: plastyczne, muzyczne, techniczne, językowe. Poruszamy zagadnienia związane z bezpieczeństwem, savior-vivre oraz inne, które pozwalają im każdego dnia wynieść z przedszkola nowe umiejętności i wiedzę.

Nie zapominamy również o specjalistycznej pomocy psychologa, logopedy, pielęgniarki, czy smakowitych posiłkach.

Każda grupa otoczona jest najlepszą opieką i troską, aby dzieci były bezpieczne i szczęśliwe.

Staramy się by nasi podopieczni traktowali nasze przedszkole jako drugi dom.

Picture

Gromadzenie się dzieci w przedszkolu. Indywidualne rozmowy z dziećmi i z rodzicami. Zabawy i gry stolikowe, wykorzystanie gier, zabawek zgodnie z zainteresowaniami dzieci ( zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne ).

7:00 - 8:00
Picture

Zabawy ruchowe, zestaw ćwiczeń porannych organizowanych przez nauczyciela. Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do śniadania.

8:00 - 8:30
Picture

Śniadanie – wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole.

8:30 - 9:00
Picture

Zajęcia dydaktyczne ( realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego ) zdobywanie wiadomości, poszerzenie informacji i doświadczeń dziecka. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

9:00 – 10:00
Picture

II Śniadanie

10:00 – 10:30
Picture

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu ( spacery, wycieczki, zabawy dowolne) – wdrażanie do bezpiecznej zabawy według ustalonych zasad i reguł.

10:30 – 11:45
Picture

Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do obiadu.

11:45 – 12:00
Picture

Obiad – kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków.

12:00 – 12:30
Picture

Czynności higieniczne – mycie zębów.

12:30 – 13:00
Picture

Relaksacja podczas słuchania książki czytanej przez nauczyciela – dzieci nie leżakujace.

13:00 – 13:30
Picture

leżakowanie – dzieci młodsze

13.00 – 14:45
Picture

Zajęcia dodatkowe ( tańce, j. angielski, tenis itp. )

13.00 – 14:45
Picture

Zabawy konstrukcyjne, badawcze, tropiące. Dziecko jest aktywne w zakresie organizacji własnego czasu, podejmuje zabawy wynikające z własnej inicjatywy, zajęcia indywidualne lub zabawa w małej grupie w sali. Poszerzenie wiedzy dzieci o otaczającym świecie oraz ich zainteresowań – dzieci nie leżakujące.

13.30 – 14:45
Picture

Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do podwieczorku.

14.45 – 15:00
Picture

Podwieczorek – kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków.

15.00 – 15:30
Picture

Relaksacja w formie zabaw i ćwiczeń oddechowo – rozluźniających przy muzyce – rozwijanie fantazji i wyobraźni dziecięcej oraz inwencji twórczej.

15.30 – 15:45
Picture

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców podnoszących jego kompetencje i umiejętności. Chwila z książką; zabawy i zajęcia ruchowo-rytmiczne – rozwijanie poczucia rytmu, pamięci i słuchu muzycznego. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy w małych zespołach i indywidualne.

15.45 – 18:00
Picture

II Podwieczorek

16.30 – 17:00

Aktualności

..

Kontakt

Adres

Przedszkole Publiczne Fair Play nr 1 w Krakowie
ul. Dobrego Pasterza 52/L4
31-416 Kraków
Tel. do przedszkola: 736637243
Dyrektor Przedszkola
TEL: 664443697
Mail: fairplay.dobregopasterza52@gmail.com

Mapa

Cennik

Cennik przedszkola

Czesne w Przedszkolu – 0 zł (5 godzin dziennie)

W ramach realizacji podstawy programowej pobyt dzieci w przedszkolu o 8:00 do 13:00 jest bezpłatny.

Za każdą godzinę korzystania przez dziecko z usług przedszkola poza godzinami podstawy programowej rodzic ponosi odpłatność w kwocie 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Opłata za godziny wnoszona jest po ich rozliczeniu, na koniec miesiąca.

Wyżywienie

Koszt całodziennego wyżywienia ( I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, II podwieczorek ) wynosi 15 zł / dzień

Koszty poszczególnych posiłków

  • śniadanie – 2,5 zł
  • II śniadanie 1,5 zł
  • Obiad – 9 zł
  • Podwieczorek 1 zł
  • II podwieczorek 1 zł