Żłobek i przedszkole

Kraków Ul. Dobrego Pasterza 52

O nas

Naszą misją jest – wychowanie przez sport – w duchu filozofii Pierre’a de Coubertin – założyciela Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który uważał sport nie tylko za środek hartowania ciała, ale przede wszystkim za uniwersalną metodę wychowania współczesnego człowieka w duchu pokoju.

Podczas zajęć dydaktycznych i sportowych w naszym przedszkolu, wychowawcy, instruktorzy i trenerzy przekazują wartości etyczne i moralne, dbają o rozwój psychofizyczny dzieci. Naszym głównym celem jest wykształcenie u dzieci nawyku stosowania zasad „fair-play” w życiu codziennym i sportowym, stąd też nazwa przedszkola. W gronie swoich rówieśników, nasze pociechy uczą się współpracy, szacunku dla innych oraz zdobywają podstawowe umiejętności życia w społeczeństwie. W oparciu o zasadę „fair-play” kształtują w sobie zasady zdrowej rywalizacji i „czystej gry”, co ma przeniesienie na wszystkie sfery życia. Dzięki uczestnictwu w życiu sportowym dzieci uczą się czerpać satysfakcję z podejmowanych decyzji.

Jednocześnie sport odgrywa niezwykle ważną rolę w przygotowaniu naszych pociech do podjęcia przyszłych odpowiedzialności związanych z obowiązkami szkolnymi, kształtuje charakter i emocje, rozwija umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, propaguje cechy takie jak: uczciwość, wytrwałość, lojalność i sprawiedliwość. Nasze przedszkole ma na celu zachęcić dzieci do sportowego stylu życia, bez względu na ich umiejętności i predyspozycje fizyczne – jest otwarte dla wszystkich. Każde z dzieci będzie miało szansę rozwijać talenty w swoim tempie i według swoich możliwości. Sport traktujemy jako zabawę, nie jako rywalizację. Mamy nadzieję, że uda nam się przekazać dzieciom zamiłowanie do ćwiczeń, które są tak ważne dla zdrowia w dzisiejszej erze komputerów i siedzącego trybu życia.

Aktualności

niedziela 27 Sierpnia 2017

Dzień otwarty

Z wielką przyjemnością zapraszamy wszystkich rodziców wraz z dziećmi na dzień otwarty.

Podczas dnia otwartego będzie można obejrzeć przedszkole, ogród oraz plac zabaw jak również porozmawiać z naszą sympatyczną kadrą.

Zapraszamy serdecznie

Kontakt

Adres

Żłobek i przedszkole
Ul. Dobrego Pasterza 52
31-416 Kraków

tel. 690 999 076
E-mail: fairplay.dobregopasterza52@gmail.com

Mapa

Cennik

Cennik przedszkola

Opłata rekrutacyjna (jednorazowa) 500 zł

Miesięczne czesne wynosi: 699 zł

Istnieje również możliwość zapisu dziecka do Publicznego Przedszkola Fair Play nr. 1 w Krakowie, mieszczącego się również na ul. Dobrego Pasterza 52.
Więcej informacji pod numerem 690-999-076

Cennik żłobka

Opłata rekrutacyjna (jednorazowa) 500 zł

Czesne (płatne z góry do 10-go każdego miesiąca)

Miesięczne czesne wynosi 1350zł (od czesnego 1350zł odliczana jest dotacja z Gminy Miejskiej Kraków oraz dotacja w ramach programu Maluch+ 2021; po odjęciu dotacji Rodzic płaci miesięczne czesne w wysokości ok. 700 zł).

Dane do wpłaty

ING Bank Śląski S.A.
26 1050 1445 1000 0092 4340 4572

Dotacje

„W roku 2022 Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania)do dzieci objętych opieką. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji, zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, e-mail: sz.umk@um.Krakow.pl.”