Małgorzata Wielgorz Opiekun w żłobku

Małgorzata Wielgorz
Opiekun w żłobku

Małgorzata Wielgorz Opiekun w żłobku Studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Praca z dziećmi stała się jej celem od kiedy zaczęła opiekować się dziećmi jako niania. To było zachęta do rozpoczęcia studiów o kierunku pedagogicznym. Chęć poszerzania wiedzy...
Aleksandra Frączek Opiekun w żłobku

Aleksandra Frączek
Opiekun w żłobku

Aleksandra Frączek Opiekun w żłobku Studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Swoje doświadczenie zdobywała dzięki praktykom zawodowym oraz stażu i pracy w żłobku. Jest osobą cierpliwą i...
Beata Blak Kierownik żłobka / Opiekun – wychowawca

Beata Blak
Kierownik żłobka / Opiekun – wychowawca

Beata Blak Kierownik żłobka/ Opiekun – wychowawca Absolwentka Nauk Ekonomicznych i Społecznych – specjalizacja: Socjologia. Zwraca szczególna uwagę na proces przystosowania się każdego dziecka do życia społecznego poprzez przekazywanie systemu wartości: norm, wzorów...
Justyna Wajda Pomoc wychowawcy grupa starsza

Justyna Wajda
Pomoc wychowawcy grupa starsza

Justyna Wajda Pomoc wychowawcy grupa starsza Absolwentka filologii polskiej i oligofrenopedagogiki (specjalność nauczycielska) Uniwersytetu Pedagogicznego. Podczas studiów zdobyła doświadczenie zawodowe odbywając praktyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach....
Anna Stuglik Nauczyciel Wychowawca

Anna Stuglik
Nauczyciel Wychowawca

Anna Stuglik Nauczyciel Wychowawca – zerówka (rocznik 2009 i 2010) Absol­wentka Uni­wer­sy­tetu Peda­go­gicz­nego na kie­runku “Wycho­wa­nie Przed­szkolne i opieka nad dziec­kiem”. W swo­jej pracy jest otwarta na potrzeby dziecka, do któ­rego pod­cho­dzi...
Franczyza

akademia-logo2Szanowni Państwo,
Jeżeli pragniecie Państwo otworzyć własne przedszkole ale brakuje Wam informacji lub fachowego wsparcia, proponujemy skorzystanie z naszej oferty franczyzowej. To może być Państwa własny, doskonały biznes prowadzony w oparciu o sprawdzone standardy i procedury, którym zawdzięczamy zaufanie rodziców i status lidera na rynku przedszkoli w Polsce.

W celu otrzymania oferty lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

www.systemfairplay.pl

Dyrektor Sportowy mgr Paweł Kusek
tel.: 504 897 624
e-mail: p.kusek@systemfairplay.pl

Dyrektor Organizacyjny mgr inż. Paweł Ucherski
tel.: 501 553 279
e-mail: p.ucherski@systemfairplay.pl