PLANY ZAJĘĆ

3 i 4 latki

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:00 – 8:30 PRZYJMOWANIE DZIECI/ ZABAWA
8:30 – 9:00 ŚNIADANIE
9:00 – 10:00 ZABAWA / WYJŚCIE NA PLAC ZABAW
10:00 – 10:30 JĘZYK ANGIELSKI,(ZABAWY I PIOSENKI W J.ANGIELSKIM)
10:30 – 10:45 II ŚNIADANIE
10:45 – 11:10 ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYCHOWAWCĄ (PODSTAWA PROGRAMOWA)
11:10 – 11:30 ZABAWA
11:30 – 12:00 PIŁKA NOŻNA TANIEC LOGOPEDA GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA RYTMIKA
12:00 – 12:15 CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE – PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
12:15 – 12:45 OBIAD
12:45 – 13:15 ODPOCZYNEK PO OBIEDZIE / BAJKOTERAPIA
13:45 – 14:45 WYJŚCIE NA PLAC ZABAW
14:45 – 15:00 PODWIECZOREK
15:00 – 15:30 WARSZTATY „KĄCIK MAŁEGO CZYTELNIKA” WARSZTATY BEZPIECZNIE PRZEZ ŻYCIE WARSZTATY PLASTYCZNO-PRZYRODNICZE WARSZTATY BIOLOGICZNO- ŚRODOWISKOWE WARSZTATY MUZYCZNE
15:30 – 17:00 WOLNE ZABAWY/ WYJŚCIE NA PLAC ZABAW
17:00 – 17:15 PODWIECZOREK II
17:30 – 18:00 ZABAWA

Zerówka

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:00 – 8:30 PRZYJMOWANIE DZIECI/ ZABAWA
8:30 – 9:00 ŚNIADANIE
9:00 – 9:30 ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYCHOWAWCĄ (PODSTAWA PROGRAMOWA)
9:30 – 10:00 JĘZYK ANGIELSKI (ZABAWY I PIOSENKI W J.ANGIELSKIM)
10:00 – 10:45 WOLNE ZABAWY/ WYJŚCIE NA PLAC ZABAW
10:45 – 11:00 II ŚNIADANIE
11:00 – 11:30 PIŁKA NOŻNA TANIEC LOGOPEDA GIMNASTYKA RYTMIKA
11:30 – 12:00 CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE – PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
12:00 – 12:30 OBIAD
12:30 – 13:15 ODPOCZYNEK PO OBIEDZIE / BAJKOTERAPIA
13:15 – 13:45 ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYCHOWAWCĄ (PODSTAWA PROGRAMOWA)
13:45 – 14:45 WYJŚCIE NA PLAC ZABAW
14:45 – 15:00 PODWIECZOREK
15:00 – 15:30 WARSZTATY „KĄCIK MAŁEGO CZYTELNIKA” WARSZTATY BEZPIECZNIE PRZEZ ŻYCIE WARSZTATY PLASTYCZNO-PRZYRODNICZE WARSZTATY BIOLOGICZNO- ŚRODOWISKOWE WARSZTATY MUZYCZNE
15:30 – 17:00 WOLNE ZABAWY / WYJŚCIE NA PLAC ZABAW
17:00 – 17:15 PODWIECZOREK II
17:30 – 18:00 ZABAWA

Żłobek

Plan dnia w grupie żłobkowej zorganizowany jest według schematu, który zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa. Każdego dnia zaplanowane są takie same czynności / zajęcia; najmłodsze dzieci mają bowiem silną potrzebę rutyny, gdyż uwielbiają powtarzalność i przewidywalność. Dzięki czynnościom powtarzającym się codziennie czują się bezpiecznie i wiedzą, co będzie się działo za chwilę. Oczywiście w ramach tych samych zajęć, codziennie realizowane są nowe gry i zabawy, piosenki i ćwiczenia, dzięki czemu zajęcia są dla dzieci ciekawe i zaspokajają potrzeby emocjonalno – poznawcze dziecka. Zajęcia prowadzone są przez wychowawców, co minimalizuje dodatkowy stres dziecka wywołany pojawianiem się na sali obcych osób. Nauka języka angielskiego odbywa się symultanicznie, co oznacza, że wychowawcy zwracają się do dzieci zarówno w j. polskim jak i angielskim. Dodatkowo, codziennie przewidziane są zajęcia, w trakcie których dzieci uczą się angielskiego poprzez słuchanie piosenek, wierszyków i wyliczanek w języku angielskim. Codziennie, w plan zajęć wplatane są zajęcia służące nauce samodzielności: korzystania z toalety, mycia rączek, ubierania się, samodzielnego sprzątania zabawek.

 

Godziny Plan dnia Opis
7:00 – 8:30 Przyjmowanie dzieci
8:30 – 9:00 ŚNIADANIE
9:00 – 9:30 Zabawa Zabawy edukacyjne, konstrukcyjne, dźwiękonaśladowcze.
9:30 – 9:45 Gimnastyka dla smyka lub wyjście na plac zabaw
9:45 – 10:00 Zajęcia w grupach z wychowawcą lub wyjście na plac zabaw
10:00 – 10:30 II ŚNIADANIE
10:30 – 10:45 J. Angielski Gry i zabawy z wykorzystaniem piosenek, wyliczanek i wierszyków w języku angielskim.
10:45 – 11:15 Czynności higieniczne
11:15 – 11:45 OBIAD
12:00 – 14:30 Leżakowanie / spanie
14:30 – 15:00 PODWIECZOREK
15:00 – 15:30 Zabawy i zajęcia edukacyjne/ Wyjście na plac zabaw
15:30 – 16:00 Kącik „małego czytelnika” Czytanie bajek na głos pobudzające wyobraźnię dzieci i wiedzę o świecie, pomagające rozwijać język, umiejętność słuchania i rozumienia, pokazujące wzorce i wartości etyczne.
16:00 – 17:00 Zabawy relaksacyjne i dowolne
17:00 – 17:30 DRUGI PODWIECZOREK
17:30 – 18:00 Zabawy ruchowe i konstrukcyjne, słuchanie bajek

Grupa średnia

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:00 – 8:30 PRZYJMOWANIE DZIECI/ ZABAWA
8:30 – 9:00 ŚNIADANIE
9:00 – 9:30 ZABAWA
9:30 – 10:00 ZAJĘCIA SPORTOWE – PIŁKA Zajęcia ruchowe w grupach GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA RYTMIKA
10:00 – 10:15 II ŚNIADANIE
10:15 – 10:25 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Z WYCHOWAWCĄ
10:30 – 11:30 WYJŚCIE NA PLAC ZABAW / ZABAWA
11:30 – 12:00 JĘZYK ANGIELSKI (LEKTOR) JĘZYK ANGIELSKI (ZABAWY I PIOSENKI W J.ANGIELSKIM) JĘZYK ANGIELSKI (LEKTOR) JĘZYK ANGIELSKI (ZABAWY I PIOSENKI W J.ANGIELSKIM) JĘZYK ANGIELSKI (LEKTOR)
12:00 – 12:30 CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE – PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
12:30 – 13:00 OBIAD
13:00 – 14:45 LEŻAKOWANIE
14:45 – 15:00 PODWIECZOREK
15:00 – 15:30 WARSZTATY BEZPIECZNIE PRZEZ ŻYCIE” KĄCIK MAŁEGO CZYTELNIKA WARSZTATY PLASTYCZNO-PRZYRODNICZE WARSZTATY TEMATYCZNE WARSZTATY MUZYCZNE
15:30 – 17:00 WOLNE ZABAWY/ WYJŚCIE NA PLAC ZABAW
17:00 – 17:15 PODWIECZOREK II
17:30 – 18:00 ZABAWA

Przedszkole

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:00 – 8:30 PRZYJMOWANIE DZIECI/ ZABAWA
8:30 – 9:00 ŚNIADANIE
9:00 – 9:30 ZABAWA
9:30 – 10:00 ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYCHOWAWCĄ (PODSTAWA PROGRAMOWA)
10:00 – 10:30 PIŁKA NOŻNA TANIEC LOGOPEDIA GIMNASTYKA RYTMIKA
10:30 – 11:00 II ŚNIADANIE
11:00 – 11:30 JĘZYK ANGIELSKI (LEKTOR) JĘZYK ANGIELSKI (ZABAWY I PIOSENKI W J.ANGIELSKIM) JĘZYK ANGIELSKI (LEKTOR) JĘZYK ANGIELSKI (ZABAWY I PIOSENKI W J.ANGIELSKIM) JĘZYK ANGIELSKI (LEKTOR)
11:30 – 12:20 WYJŚCIE NA PLAC ZABAW / ZABAWA
12:20 – 12:30 CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE – PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
12:30 – 13:00 OBIAD
13:00 – 14:45 WOLNE ZABAWY/ WYJŚCIE NA PLAC ZABAW/ LEŻAKOWANIE
14:45 – 15:00 PODWIECZOREK
15:00 – 15:30 WARSZTATY BEZPIECZNIE PRZEZ ŻYCIE” KĄCIK MAŁEGO CZYTELNIKA WARSZTATY PLASTYCZNO-PRZYRODNICZE WARSZTATY EKOLOGICZNE WARSZTATY MUZYCZNE
15:30 – 17:00 WOLNE ZABAWY/ WYJŚCIE NA PLAC ZABAW
17:00 – 17:15 PODWIECZOREK II
17:30 – 18:00 ZABAWA

Żłobek

Plan dnia w grupie żłobkowej zorganizowany jest według schematu, który zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa. Każdego dnia zaplanowane są takie same czynności / zajęcia; najmłodsze dzieci mają bowiem silną potrzebę rutyny, gdyż uwielbiają powtarzalność i przewidywalność. Dzięki czynnościom powtarzającym się codziennie czują się bezpiecznie i wiedzą, co będzie się działo za chwilę. Oczywiście w ramach tych samych zajęć, codziennie realizowane są nowe gry i zabawy, piosenki i ćwiczenia, dzięki czemu zajęcia są dla dzieci ciekawe i zaspokajają potrzeby emocjonalno – poznawcze dziecka. Zajęcia prowadzone są przez wychowawców, co minimalizuje dodatkowy stres dziecka wywołany pojawianiem się na sali obcych osób. Nauka języka angielskiego odbywa się symultanicznie, co oznacza, że wychowawcy zwracają się do dzieci zarówno w j. polskim jak i angielskim. Dodatkowo, codziennie przewidziane są zajęcia, w trakcie których dzieci uczą się angielskiego poprzez słuchanie piosenek, wierszyków i wyliczanek w języku angielskim. Codziennie, w plan zajęć wplatane są zajęcia służące nauce samodzielności: korzystania z toalety, mycia rączek, ubierania się, samodzielnego sprzątania zabawek.

 

Godziny Plan dnia Opis
7:00 – 8:30 Przyjmowanie dzieci
8:30 – 9:00 ŚNIADANIE
9:00 – 10:00 Zabawy edukacyjne, konstrukcyjne, dźwiękonaśladowcze. Zabawy dowolne służace realizacji pomysłów dzieci; zabawy przy muzyce, zabawy dźwiękonaśladowcze; gimastyka dla smyka
10:00 – 10:15 II ŚNIADANIE
10:15 – 12:00 Leżakowanie/ spanie
12:00 – 12:20 Język angielski Gry i zabawy z wykorzystaniem piosenek, wyliczanek i wierszyków w języku angielskim.
12:20 – 12:30 Czynności samoobsługowe – przygotowanie do obiadu Czynności samoobsługowe – mycie zębów, nauka nocnikowania
12:30 – 13:00 ZUPA
13:00 – 13:45 Wyjście na spacer/ zabawy kreatywne
13:45 – 14:15 II DANIE
14:15 – 15:30 Warsztaty muzyczne/ plastyczne/przyrodnicze Czytanie bajek na głos pobudzające wyobraźnię dzieci i wiedzę o świecie, pomagające rozwijać język, umiejętność słuchania i rozumienia, pokazujące wzorce i wartości etyczne.
15:30 – 16:00 PODWIECZOREK
16:00 – 18:00 Zabawy relaksacyjne i dowolne Słuchanie bajek, zabawy przy muzyce, zabawy ruchowe i konstrukcyjne.

Grupa młodsza

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:00 – 8:30 PRZYJMOWANIE DZIECI/ ZABAWA
8:30 – 9:00 ŚNIADANIE
9:00 – 9:30 ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYCHOWAWCĄ (PODSTAWA PROGRAMOWA)
9:30 – 10:20 WYJŚCIE NA PLAC ZABAW / ZABAWY
10:20 – 10:40 II ŚNIADANIE
10:40 – 11:00 TANIEC LOGOPEDA RYTMIKA TENIS PIŁKA NOŻNA
11:00 – 11:30 ZABAWA
11:30 – 12:00 JĘZYK ANGIELSKI
12:00 – 12:30 CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE – PRZYGOTOWANIE DO OBIADU PIŁKA NOŻNA CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE – PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
12:30 – 13:00 OBIAD
13:00 – 14:20 WOLNE ZABAWY / WYJŚCIE NA PLAC ZABAW / LEŻAKOWANIE
14:20 – 14:40 ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYCHOWAWCĄ (PODSTAWA PROGRAMOWA)
14:40 – 15:00 PODWIECZOREK
15:00 – 15:30 WARSZTATY PLASTYCZNO-PRZYRODNICZE WARSZTATY „KĄCIK MAŁEGO
CZYTELNIKA”
WARSZTATY BEZPIECZNIE PRZEZ ŻYCIE GIMNASTYKA WARSZTATY MUZYCZNE
15:30 – 17:00 WOLNE ZABAWY / WYJŚCIE NA PLAC ZABAW / LEŻAKOWANIE
17:00 – 17:15 PODWIECZOREK II
17:15 – 18:00 ZABAWA

Grupa starsza

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:00 – 8:30 PRZYJMOWANIE DZIECI/ ZABAWA
8:30 – 9:00 ŚNIADANIE
9:00 – 9:30 ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYCHOWAWCĄ (PODSTAWA PROGRAMOWA)
9:30 – 10:20 WYJŚCIE NA PLAC ZABAW/ WOLNE ZABAW
10:20 – 10:40 II ŚNIADANIE
10:40 – 11:00 TANIEC LOGOPEDA RYTMIKA TENIS PIŁKA NOŻNA
11:00 – 11:30 ZABAWA
11:30 – 12:00 JĘZYK ANGIELSKI
12:00 – 12:30 CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE – PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
12:30 – 13:00 OBIAD
13:00 – 14:20 WOLNE ZABAWY / WYJŚCIE NA PLAC ZABAW / LEŻAKOWANIE
14:20 – 14:40 ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYCHOWAWCĄ (PODSTAWA PROGRAMOWA)
14:40 – 15:00 PODWIECZOREK
15:00 – 15:30 WARSZTATY PLASTYCZNO-PRZYRODNICZE WARSZTATY „KĄCIK MAŁEGO CZYTELNIKA” WARSZTATY BEZPIECZNIE PRZEZ ŻYCIE GIMNASTYKA PIŁKA NOŻNA
15:30 – 17:00 WOLNE ZABAWY / WYJŚCIE NA PLAC ZABAW / LEŻAKOWANIE
17:00 – 17:15 PODWIECZOREK II
17:15 – 18:00 ZABAWA

Zerówka

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:00 – 8:30 PRZYJMOWANIE DZIECI/ ZABAWA
8:30 – 9:00 ŚNIADANIE
9:00 – 9:30 ZABAWA
9:30 – 10:20 ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYCHOWAWCĄ (PODSTAWA PROGRAMOWA)
10:20 – 10:50 TANIEC LOGOPEDA RYTMIKA TENIS PIŁKA NOŻNA
10:50 – 11:00 II ŚNIADANIE
11:00 – 11:30 JĘZYK ANGIELSKI
11:30 – 12:20 WYJŚCIE NA PLAC ZABAW / WOLNE ZABAWY PIŁKA NOŻNA WYJŚCIE NA PLAC ZABAW / WOLNE ZABAWY
12:20 – 12:30 CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE – PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
12:30 – 13:00 OBIAD
13:00 – 14:20 WOLNE ZABAWY / WYJŚCIE NA PLAC ZABAW / LEŻAKOWANIE
14:20 – 14:40 ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYCHOWAWCĄ (PODSTAWA PROGRAMOWA)
14:40 – 15:00 PODWIECZOREK
15:00 – 15:30 WARSZTATY PLASTYCZNO-PRZYRODNICZE WARSZTATY „KĄCIK MAŁEGO CZYTELNIKA” WARSZTATY BEZPIECZNIE PRZEZ ŻYCIE GIMNASTYKA WARSZTATY MUZYCZNE
15:30 – 17:00 WOLNE ZABAWY / WYJŚCIE NA PLAC ZABAW / LEŻAKOWANIE
17:00 – 17:15 PODWIECZOREK II
17:15 – 18:00 ZABAWA

Żłobek

Plan dnia w grupie żłobkowej zorganizowany jest według schematu, który zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa. Każdego dnia zaplanowane są takie same czynności / zajęcia; najmłodsze dzieci mają bowiem silną potrzebę rutyny, gdyż uwielbiają powtarzalność i przewidywalność. Dzięki czynnościom powtarzającym się codziennie czują się bezpiecznie i wiedzą, co będzie się działo za chwilę. Oczywiście w ramach tych samych zajęć, codziennie realizowane są nowe gry i zabawy, piosenki i ćwiczenia, dzięki czemu zajęcia są dla dzieci ciekawe i zaspokajają potrzeby emocjonalno – poznawcze dziecka. Zajęcia prowadzone są przez wychowawców, co minimalizuje dodatkowy stres dziecka wywołany pojawianiem się na sali obcych osób. Nauka języka angielskiego odbywa się symultanicznie, co oznacza, że wychowawcy zwracają się do dzieci zarówno w j. polskim jak i angielskim. Dodatkowo, codziennie przewidziane są zajęcia, w trakcie których dzieci uczą się angielskiego poprzez słuchanie piosenek, wierszyków i wyliczanek w języku angielskim. Codziennie, w plan zajęć wplatane są zajęcia służące nauce samodzielności: korzystania z toalety, mycia rączek, ubierania się, samodzielnego sprzątania zabawek.

 

Godziny Plan dnia Opis
7:00 – 8:30 Przyjmowanie dzieci
8:30 – 9:00 ŚNIADANIE
9:00 – 9:30 Zabawa Zabawy edukacyjne, konstrukcyjne, dźwiękonaśladowcze.
9:30 – 9:45 Gimnastyka dla smyka
9:45 – 10:00 Zabawy swobodne
10:00 – 10:30 II ŚNIADANIE
10:30 – 12:00 Leżakowanie grupa młodsza (starsze dzieci w międzyczasie mają warsztaty plastyczne, przyrodnicze, muzyczne lub idą na spacer)
12:00 – 12:30 J. Angielski Gry i zabawy z wykorzystaniem piosenek, wyliczanek i wierszyków w języku angielskim.
12:30 – 13:00 Obiad + czynności higieniczne
13:00 – 14:30 Leżakowanie grupa starsza (młodsze dzieci w międzyczasie mają warsztaty plastyczne, przyrodnicze, muzyczne, lub idą na spacer)
14:30 – 15:00 PODWIECZOREK
15:00 – 15:30 Zabawy i zajęcia edukacyjne
15:30 – 16:00 Kącik „małego czytelnika” Czytanie bajek na głos pobudzające wyobraźnię dzieci i wiedzę o świecie, pomagające rozwijać język, umiejętność słuchania i rozumienia, pokazujące wzorce i wartości etyczne.
16:00 – 17:00 Zabawy relaksacyjne i dowolne
17:00 – 17:30 DRUGI PODWIECZOREK
17:30 – 18:00 Zabawy ruchowe i konstrukcyjne, słuchanie bajek

Grupa młodsza

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:00 – 8:30 PRZYJMOWANIE DZIECI / ZABAWA
8:30 – 9:00 ŚNIADANIE
9:00 – 9:30 WOLNA ZABAWA
9:30 – 10:00 JĘZYK ANGIELSKI (LEKTOR)
10:00 – 10:20 II ŚNIADANIE
10:20 – 10:40 ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYCHOWAWCĄ (PODSTAWA PROGRAMOWA)
10:40 – 11:50 WYJŚCIE NA PLAC ZABAW / WOLNE ZABAWY
11:50 – 12:20 TANIEC LOGOPEDA RYTMIKA TENIS PIŁKA NOŻNA
12:20 – 12:30 CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE – PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
12:30 – 13:00 OBIAD
13:00 – 14:30 WOLNE ZABAWY / WYJŚCIE NA PLAC ZABAW / LEŻAKOWANIE
14:30 – 14:45 PODWIECZOREK
14:45 – 15:15 GIMNASTYKA KOREKCYJNA WARSZTATY PLASTYCZNO-PRZYRODNICZE” WARSZTATY MUZYCZNE WARSZTATY BEZPIECZNIE PRZEZ ŻYCIE WARSZTATY „KĄCIK MAŁEGO CZYTELNIKA”
15:15 – 16:30 WYJŚCIE NA PLAC ZABAW / WOLNE ZABAWY
16:30 – 17:00 PODWIECZOREK II
17:00 – 18:00 ZABAWA

Grupa starsza

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:00 – 8:30 PRZYJMOWANIE DZIECI / ZABAWA
8:30 – 9:00 ŚNIADANIE
9:00 – 9:30 WOLNA ZABAWA
9:30 – 10:00 ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYCHOWAWCĄ (PODSTAWA PROGRAMOWA)
10:00 – 10:30 JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ANGIELSKI (LEKTOR) JĘZYK ANGIELSKI
10:30 – 10:40 II ŚNIADANIE
10:40 – 11:20 WYJŚCIE NA PLAC ZABAW / WOLNE ZABAWY
11:20 – 11:50 TANIEC LOGOPEDA RYTMIKA TENIS PIŁKA NOŻNA
12:20 – 12:30 CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE – PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
12:30 – 13:00 OBIAD
13:00 – 14:00 WOLNE ZABAWY / WYJŚCIE NA PLAC ZABAW / LEŻAKOWANIE
14:00 – 14:30 GIMNASTYKA KOREKCYJNA ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYCHOWAWCĄ (PODSTAWA PROGRAMOWA)
14:30 – 14:45 PODWIECZOREK
14:45 – 15:15 ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYCHOWAWCĄ (PODSTAWA PROGRAMOWA) WARSZTATY PLASTYCZNO-PRZYRODNICZE” WARSZTATY MUZYCZNE WARSZTATY BEZPIECZNIE PRZEZ ŻYCIE WARSZTATY „KĄCIK MAŁEGO CZYTELNIKA”
15:15 – 16:30 WYJŚCIE NA PLAC ZABAW / WOLNE ZABAWY
16:30 – 17:00 PODWIECZOREK II
17:00 – 18:00 ZABAWA

Grupa średnia

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:00 – 8:30 PRZYJMOWANIE DZIECI/ ZABAWA
8:30 – 9:00 ŚNIADANIE
9:00 – 9:30 ZABAWA
9:30 – 10:00 ZAJĘCIA SPORTOWE – PIŁKA Zajęcia ruchowe w grupach GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA RYTMIKA
10:00 – 10:15 II ŚNIADANIE
10:15 – 10:25 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Z WYCHOWAWCĄ
10:30 – 11:30 WYJŚCIE NA PLAC ZABAW / ZABAWA
11:30 – 12:00 JĘZYK ANGIELSKI (LEKTOR) JĘZYK ANGIELSKI (ZABAWY I PIOSENKI W J.ANGIELSKIM) JĘZYK ANGIELSKI (LEKTOR) JĘZYK ANGIELSKI (ZABAWY I PIOSENKI W J.ANGIELSKIM) JĘZYK ANGIELSKI (LEKTOR)
12:00 – 12:30 CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE – PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
12:30 – 13:00 OBIAD
13:00 – 14:45 LEŻAKOWANIE
14:45 – 15:00 PODWIECZOREK
15:00 – 15:30 WARSZTATY BEZPIECZNIE PRZEZ ŻYCIE” KĄCIK MAŁEGO CZYTELNIKA WARSZTATY PLASTYCZNO-PRZYRODNICZE WARSZTATY TEMATYCZNE WARSZTATY MUZYCZNE
15:30 – 17:00 WOLNE ZABAWY/ WYJŚCIE NA PLAC ZABAW
17:00 – 17:15 PODWIECZOREK II
17:30 – 18:00 ZABAWA

Przedszkole

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:00 – 8:30 PRZYJMOWANIE DZIECI/ ZABAWA
8:30 – 9:00 ŚNIADANIE
9:00 – 9:30 ZABAWA
9:30 – 10:00 ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYCHOWAWCĄ (PODSTAWA PROGRAMOWA)
10:00 – 10:30 PIŁKA NOŻNA TANIEC LOGOPEDIA GIMNASTYKA RYTMIKA
10:30 – 11:00 II ŚNIADANIE
11:00 – 11:30 JĘZYK ANGIELSKI (LEKTOR) JĘZYK ANGIELSKI (ZABAWY I PIOSENKI W J.ANGIELSKIM) JĘZYK ANGIELSKI (LEKTOR) JĘZYK ANGIELSKI (ZABAWY I PIOSENKI W J.ANGIELSKIM) JĘZYK ANGIELSKI (LEKTOR)
11:30 – 12:20 WYJŚCIE NA PLAC ZABAW / ZABAWA
12:20 – 12:30 CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE – PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
12:30 – 13:00 OBIAD
13:00 – 14:45 WOLNE ZABAWY/ WYJŚCIE NA PLAC ZABAW/ LEŻAKOWANIE
14:45 – 15:00 PODWIECZOREK
15:00 – 15:30 WARSZTATY BEZPIECZNIE PRZEZ ŻYCIE” KĄCIK MAŁEGO CZYTELNIKA WARSZTATY PLASTYCZNO-PRZYRODNICZE WARSZTATY EKOLOGICZNE WARSZTATY MUZYCZNE
15:30 – 17:00 WOLNE ZABAWY/ WYJŚCIE NA PLAC ZABAW
17:00 – 17:15 PODWIECZOREK II
17:30 – 18:00 ZABAWA

Żłobek

Plan dnia w grupie żłobkowej zorganizowany jest według schematu, który zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa. Każdego dnia zaplanowane są takie same czynności / zajęcia; najmłodsze dzieci mają bowiem silną potrzebę rutyny, gdyż uwielbiają powtarzalność i przewidywalność. Dzięki czynnościom powtarzającym się codziennie czują się bezpiecznie i wiedzą, co będzie się działo za chwilę. Oczywiście w ramach tych samych zajęć, codziennie realizowane są nowe gry i zabawy, piosenki i ćwiczenia, dzięki czemu zajęcia są dla dzieci ciekawe i zaspokajają potrzeby emocjonalno – poznawcze dziecka. Zajęcia prowadzone są przez wychowawców, co minimalizuje dodatkowy stres dziecka wywołany pojawianiem się na sali obcych osób. Nauka języka angielskiego odbywa się symultanicznie, co oznacza, że wychowawcy zwracają się do dzieci zarówno w j. polskim jak i angielskim. Dodatkowo, codziennie przewidziane są zajęcia, w trakcie których dzieci uczą się angielskiego poprzez słuchanie piosenek, wierszyków i wyliczanek w języku angielskim. Codziennie, w plan zajęć wplatane są zajęcia służące nauce samodzielności: korzystania z toalety, mycia rączek, ubierania się, samodzielnego sprzątania zabawek.

Godziny Plan dnia Opis
7:00 – 8:30 Przyjmowanie dzieci
8:30 – 9:00 ŚNIADANIE
9:00 – 10:00 Zabawy edukacyjne, konstrukcyjne, dźwiękonaśladowcze. Zabawy dowolne służace realizacji pomysłów dzieci; zabawy przy muzyce, zabawy dźwiękonaśladowcze; gimastyka dla smyka
10:00 – 10:15 II ŚNIADANIE
10:15 – 12:00 Leżakowanie/ spanie
12:00 – 12:20 Język angielski Gry i zabawy z wykorzystaniem piosenek, wyliczanek i wierszyków w języku angielskim.
12:20 – 12:30 Czynności samoobsługowe – przygotowanie do obiadu Czynności samoobsługowe – mycie zębów, nauka nocnikowania
12:30 – 13:00 ZUPA
13:00 – 13:45 Wyjście na spacer/ zabawy kreatywne
13:45 – 14:15 II DANIE
14:15 – 15:30 Warsztaty muzyczne/ plastyczne/przyrodnicze Czytanie bajek na głos pobudzające wyobraźnię dzieci i wiedzę o świecie, pomagające rozwijać język, umiejętność słuchania i rozumienia, pokazujące wzorce i wartości etyczne.
15:30 – 16:00 PODWIECZOREK
16:00 – 18:00 Zabawy relaksacyjne i dowolne Słuchanie bajek, zabawy przy muzyce, zabawy ruchowe i konstrukcyjne.
Franczyza

akademia-logo2Szanowni Państwo,
Jeżeli pragniecie Państwo otworzyć własne przedszkole ale brakuje Wam informacji lub fachowego wsparcia, proponujemy skorzystanie z naszej oferty franczyzowej. To może być Państwa własny, doskonały biznes prowadzony w oparciu o sprawdzone standardy i procedury, którym zawdzięczamy zaufanie rodziców i status lidera na rynku przedszkoli w Polsce.

W celu otrzymania oferty lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

www.systemfairplay.pl

Dyrektor Sportowy mgr Paweł Kusek
tel.: 504 897 624
e-mail: p.kusek@systemfairplay.pl

Dyrektor Organizacyjny mgr inż. Paweł Ucherski
tel.: 501 553 279
e-mail: p.ucherski@systemfairplay.pl